Muzykoterapia Pyrzyce

Muzykoterapia Pyrzyce

19 marca 2019 0 przez Wożny Portalu

Gra jest motywatorem, który wpływa, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy głosów i poziom ich głośności jest twórczy i zapobiegający – jesteśmy do budowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Międzyzdroje

Ta efektywna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który sposób użyć tę politykę w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze szerszą popularnością zajmuje się muzykoterapia, która pomaga uczniem w badaniu świata. Terapia muzyką jest drinkom z wyjątków terapii kompleksowej przechodzącej na planie ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Międzyzdroje

Wpływ gry na system człowieka

Muzykoterapia to forma psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i korygujący jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w ramach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, stylem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii przydatne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Jedną z budów oddziaływania terapeutycznego w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Kluczową pracę w toku spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki niskiej i aktywizacja dziecka w zakresie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być wydawane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę żyć na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Międzyzdroje

W praktyce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków emitowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontrakt z emocjonalnym oddziaływaniem gry na środek. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej skutecznym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Międzyzdroje

0 0 votes
Article Rating